Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.5.24 / dotaz č. 195197
Dobrý den mám zájem o dotaci zatepleni budov. (Fasady)
Všechny podklady mám. Jen nevím kde vyplním formulář a kam ho mám poslat. Pomůžete mi?
Přeji dobrý den pane Hrubý.
Veškeré Vaše zpracované doklady k podání žádosti NZÚ se podávají na jednotný portál (https://aisportal.mpo.cz/). Pro přístup na portál musíte mít tzv. „identitu“ (je tam možno zvolit z více variant prokázání Vaší identity včetně bankové identity).
Následně se tento portál nahrají všechny zpracované dokumenty pro danou kategorie dotace a požadavků definovaných v zadávacích podmínkách dotace (energetický stav objektu před opatřením, energetický stav objektu po navrženém opatření, projektovou dokumentaci apod.). Celý proces zadávaní na tento portál je zpracován „krok po kroku“ včetně příslušných nápověd.

S přáním hezkého dne
Petr Belica,
M-EKIS 3M05 Rožnov pod Radhoštěm