Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.5.24 / dotaz č. 195992
Dobrý den,

na internetu se objevila informace, že každý majitel stavby musí mít stavební dokumentaci (projektovou dokumentaci) podle nového stavebního zákona. Měla bych dotaz, jak to bude vypadat v praxi? Spousta starých budov postavených přes rokem 1950 nemá projektovou dokumentaci. Majitelé starých domů jsou starší lidé, kteří nebudou mít peníze na vypracování projektové dokumentace. Nedá se u starších domů projektová dokumentace nahradit jiným dokumentem (např. průkazem energetické náročnosti budov)?
Dobrý den,
nový stavební zákon, tedy zákon č. 283/2021 Sb. mimo jiné uvádí, že
"Vlastník stavby a zařízení je povinen
(...)
uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provádění stavby, dokumentaci stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části, nebo pasport stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se stavby nebo zařízení; dokumentaci lze uchovávat i v elektronické formě,"

Nesplnění uvedené povinnosti je považováno za přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 400 000 Kč.

O nahrazení projektové dokumentace zákon nemluví, takže ne, dokumentaci nelze nahradit např. průkazem energetické náročnosti budovy.

Jak bude toto ustanovení vyžadováno v praxi bohužel nedokáži předjímat.Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
Téma:  Legislativa
tisk