Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.5.24 / dotaz č. 196554
Dobrý den,
Vlastníme RD a rádi bychom využili dotační program Oprav dům po babičce. Součástí stavby je garáž a nad ní podkroví vše je jedna budova. Zajímalo by mne, zda mohu čerpat dotaci na zateplení celého objektu včetně garáže(bude vytápěná s dílnou) nebo jestli budu muset v garáži izolovat strop a abych zateplil schránku obytných prostor a garáž vynechat.
Dobrý den,

Dotační titul „NZÚ OPRAV DŮM PO BABIČCE" podporuje celkové renovace zaměřené na snižováním energetické náročnosti starších obytných nemovitostí, přičemž také nabízí i zálohové financování pro provedení těchto komplexních renovací.

Základní podmínkou čerpání dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace důkladného, tzv. optimálního zateplení, kterým je dosaženo požadovaných energetických úspor a které bylo dokončena po 17. 7. 2023.

Dotace je určena pro vlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.
Dotaci není možno poskytnout , pokud žadatel nebo některý ze členů domácnosti vlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členského podílu v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu.

V žádosti o dotaci na optimální zateplení je možné současně žádat i o podporu dalších úsporných opatření.
Další volitelná podporovaná úsporná opatření mohou být:

Výměna zdroje tepla
Fotovoltaika
Úsporný ohřev vody
Řízené větrání s rekuperací
Teplo z odpadní vody
Zelená střecha
Nádrž na dešťovku
Dobíjecí stanice pro elektro automobil

Na komplexní (optimální) zateplení je možné získat až 1 milion korun.
Poznámka - další prostředky je možno případně získat na ostatní úsporná opatření (výše).
Je také možno předem získat zálohu .

Dotací možno pokrýt celkem 50 % způsobilých výdajů.

Z dotace Oprav dům po babičce Je možno dále získat bonusy:
Rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě
Bonus 10 % z celkové výše dotace pro domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
Kombinační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci opatření, pokud je kromě dotace na zateplení žádáno ve stejné žádosti o dotaci na další úsporná opatření.

V rámci programu Oprav dům po babičce je možno využít poradenství a spolupráce s bankami a stavebními spořitelnami na spolufinancování komplexních renovací a získat výhodný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností pro příjemce dotace.

INFORMACE k technickým podmínkám "NZÚ Oprav dům po babičce":

Kvalifikované posouzení možností a splnění úrovně energetických dotačních požadavků a určení reálné výše dosažitelné dotace jsou možné až na základě detailnějších technických informací a projektových podkladů předmětné stavby, stejně jako i pro vyjádření, zda zateplení garáže je resp. není součástí úplného dotovaného zateplení .

Pro konkrétní žádost o dotační podporu NZÚ pro zateplení je potřebný Odborný posudek se stručným stavebním projektem a energetickým hodnocením zpracovaným energetickým specialistou na základě vypracování průkazů energetické náročnosti PENB před a po zateplení. Zpracování projektu zateplení pro odborný posudek musí být provedeno autorizovaným projektantem.

Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného zateplení a také skutečnost, že splňují podmínky stanovené závaznými pokyny dotace. Odborný posudek slouží také jako podklad pro určení výše podpory.
Z odborného posudku také vyplyne odpověď na Váš dotaz.

Předběžně nezávazně odhaduji, že Vámi uvedené zateplení garáže (pokud je vytápěna a je součástí domu) je potřebnou součástí celkového zateplení s možností dotační podpory - pokud celková energeticky vztažná plocha nepřesáhne 350 m2 a plocha k ekonomické činnosti (dle sdělení dílna ? ) nepřesáhne 20 % celkové plochy RD.

S pozdravem a úctou Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410