Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.5.24 / dotaz č. 196941
Dobrý den,
vedeme spor, jak rozúčtovat teplo v bytovém domě s garážemi.
V metodickém pokynu to řešeno není.

Garáže nemají vytápění a tak se dle zákona podílí jen na základní složce se započítatelnou plochou 10% (pouze strop).
Rozúčtování spotřební složky se jich netýká.

Jedna verze je, že průměrná hodnota/m2 se zjistí vydělením celé částky za teplo plochou všech jednotek (byty + garáže) - ale garáže se na průměru nepodílí, protože nemají spotřební složku.

Druhá verze je, že se musí průměrná hodnota zjistit jen z bytů. Tzn. na začátku se podíl garáží (základní složka) zjistí a odečte od celkové a teprve pak se spočítá průměrná hodnota/m2.

Nebo je to ještě jinak?

Děkuji.
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.
Způsob rozúčtování stanoví zák. 67/2013 Sb, §6. Podle odst. 3 se průměrné náklady počítají ze započitatelné plochy.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

Započitatelná plocha je definována ve vyhl. 269/2015 sb., §2.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269

Domnívám se tedy, že ve vašem případě se průměrné náklady stanoví z plochy bytů + 10 % plochy garáží. Dále se náklady rozdělí postupem podle vyhlášky a stanoví se náklady na zúčtovací jednotku (byt+garáž, případně pouze byt nebo pouze garáž, dle vlastnictví). Pokud pro některou jednotku vyjdou náklady nižší než 70 % průměru, nebo vyšší než 200 % průměru, pak musí být provedena úprava výpočtové metody.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný