Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.5.24 / dotaz č. 197075
Dobrý den , děkuji za odpověď k dotazu č.196966 , zákonu č.67/2013Sb. rozumím, ale otázka zněla jinak. Je někde v zákoně uvedeno, že při nulovém odběru tepla nesmí být odběrné místo vyloučeno z rozúčtování ? Jsem v bytě s etážovým topením, kde je více než 30let zdrojem kotel na tuhá paliva a před dvěma roky byl do tohoto topení dopojen dálkový teplovod. Celé topné období jsem používal jen tento kotel, proto na kalorimetru byl nulový náměr i tak po mě pronajímatel požaduje částku 24000,- Kč za neodebrání tepla.
Dobrý den,
odpověď na vaši otázku zní „v zákoně není výslovně uvedeno, že při nulovém odběru tepla nesmí být odběrné místo vyloučeno z rozúčtování“. To ovšem neznamená, že váš dodavatel tepla postupuje nezákonně, když vám účtuje za službu vytápění. Domnívám se naopak, že pokud by váš byt vyloučil z vyúčtování, zákon by zřejmě porušil.
Zákon je totiž konstruován jinak:
• uvádí, na koho se zákon vztahuje
• uvádí, jak postupovat, včetně případů, že odběr tepla je nulový.
V případě dodávek tepla se po letech nejasností ustálil výklad, že i byty odpojené od ústředního vytápění jsou příjemci služby vytápění. (Zdůvodňuje se to tím, že teplo berou od sousedů skrz stěny.) I prováděcí vyhláška tento případ řeší. Tedy i vašemu bytu se mají účtovat náklady na teplo.

Je také možné, že se na vás zákon nevztahuje. Poraďte se s právníkem, zda na váš případ vztahuje ustanovení §1 odst. 3 zákona: „Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.“
Případně, zda lze využít ustanovení § 6 odst,. 1 zákona: Náklady na vytápění v případě, že není stanovena povinnost instalace stanovených měřidel (...) se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, (...)

S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk