Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.6.24 / dotaz č. 198074
Dobrý den,

minulý rok jsem si pořídila byt a pro potřeby předání byly ke konci listopadu zaznamenány realitní kanceláří stavy odpařených dílků na měřidle topení. Realitní kancelář v předávacím protokole zaokrouhlila v můj prospěch odebrané stavy. Zároveň v prosinci byly měněny odpařovací měřiče za elektrické a při výměně byly zaznamenány taktéž stavy odpařených dílků, které však byly u dvou otopných těles nižší než dílky uvedené v předávacím protokole realitní kanceláří. Společnost provádějící vyúčtování tedy zpochybnila údaje provedené realitní kanceláří a při rozúčtování nákladů na teplo naměřené dílky u všech otopných těles rozdělili mezi mě a původního vlastníka v poměru dle přílohy 3 vyhlášky 269/2015 Sb. Je to správný postup? Mohla by tento problém vyřešit fotodokumentace odpařovacích měřičů?


Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.
Protože není možné, aby během času na „měřidle“ přibývaly dílky, musel někdo udělat chybný odečet. Je na vás, rozhodnete-li se odečet zpochybnit, třeba na základě fotodokumentace. Každopádně tato oblast je mimo kompetenci energetické poradny.

Jestliže souhlasíte s počtem dílků odečtených při prosincové výměně, pak bude nutné postupovat podle §5 odst. 5 vyhlášky č.269/2015 Sb. Zde se uvádí, že dílky se rozdělí podle „skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny;“ a teprve nejsou-li tyto údaje známy, pak podle přílohy 3 vyhlášky. Příloha 3 poskytuje dosti hrubé a hlavně obecné rozdělení. Navíc údaje o klimatické náročnosti jsou známy, není tedy důvod brát hodnoty z přílohy 3. vyhlášky. Doporučujeme tedy využít přesnější rozdělení pro konkrétní rok, například podle měsíčních údajů Pražské teplárenské, viz: https://www.ptas.cz/prubeh-topnych-sezon/
Nebo můžete využít výpočet denostupňů na portálu TZB-info: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu
Případně, pokud chcete náklady rozdělit ještě přesněji, ke konkrétnímu datu (např. 20. listopadu), můžete denostupně vypočítat z průměrné denní teploty měřené ČHMÚ:
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb

Pozor: stránka o denostupních na webu ČHMÚ je k ničemu, protože vědci z ČHMÚ místo čísel ukazují jen obrázky.
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/otopna-sezona#

S pozdravem
K. Srdečný, J. Truxa
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk