Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.7.24 / dotaz č. 199486
Vážení, narazil jsem na problém, jak správně zadat do systemu vyplacení dotace NZU fotovoltaika. Žádost o dotaci byla akceptována, ale žádost o vyplacení dotace se nedaří zadat. Je možno u vás najít pomoc?
Dobrý den,

doplňuji mailovou komunikaci.

Ke splnění podmínek vyplacení dotace patří 2 základní:

1. Kompletní doložení realizace úsporných opatření - smlouvy, daňové účetní doklady a doklady prokazující realizaci opatření dle schválené žádosti je třeba nahrát do systému v elektronické verzi v čitelné podobě, případně včetně doložení provedených změn.

2. Doložení realizace je nutné provést nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise (byl zaslán mailem).

Pokud se o zadání snažíte v souladu s bodem 2. a máte dokumenty v souladu s bodem 1., jde zřejmě o technický problém. Doporučuji obrátit se na Poradenský servis krajských pracovišť SFŽP ČR - viz

https://novazelenausporam.cz/kontakty/

případně si domluvte osobní setkání na pobočce EKIS a zkusíme řešení nalézt společně.

Přeji hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk