Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.7.24 / dotaz č. 199516
Dobrý den,

příbuzná ve starobním důchodu uvažuje o výměně oken v bytovém domě, přičemž momentálně splňuje všechny podmínky pro získání dotace v programu NZÚ Light. Doba udržitelnosti je zde stanovena na 5 let.
V případě, že by nemovitost v době udržitelnosti darovala (s tím, že by v KN měla zapsané VB užívání), budou porušeny podmínky dotace, a bude tedy muset obdarovaný dotaci vrátit?

Následující formulace mi není jasná, neznám podmínky stanovené v rozhodnutí.

"V případě, že dojde ke změně vlastnického práva k předmětu podpory
(podporovaná stavba) v době udržitelnosti (darování, prodej), je žadatel povinen změnu oznámit Fondu. Žadatel musí právně relevantním způsobem zavázat nového vlastníka k plnění podmínek stanovených v rozhodnutí. V případě, že tak neučiní, odpovídá za jejich plnění i nadále sám, a to po celou dobu udržitelnosti.

Z výše uvedeného mi vyplývá, že se dotace vrátit nemusí, je-li zachována stavební úprava, které se dotace týká.

Prosím o podrobnější vyjasnění situace.
Dobrý den,
správně,tak jak je psáno v podmínkách. Jste povinni změnu oznámit na Fond a je třeba dodržet podmínky udržitelnosti. To znamená mít všechny dokumenty a nezasahovat do realizovaných opatření po dobu udržitelnosti.
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk