Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.7.24 / dotaz č. 199878
Vlastníme starší rodinný dům, můžete nám poradit, jaká opatření realizovat nejdříve aby to bylo nejefektivnější s ohledem na platby za vytápění?
Dobrý den, taková rada může být konkrétní pro váš případ vždy až po návštěvě poradce na místě u vás a po prostudování potřebných podkladů. Základními podklady, které byste měla mít u sebe, jsou:

- snímek a výpis z Katastru nemovitostí, který odpovídá skutečnosti, včetně druhu a rozměrů stavby
- dokumentace skutečného stavu objektu, projekt stavby a kolaudační rozhodnutí
- měření a vyúčtování spotřeb energií od dodavatelů
- průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) s doporučením vhodných opatření.

Obecně mohu doporučit rozsáhlou sérii opatření, která můžete postupně realizovat, a dostat se tak z kategorie energeticky neefektivního objektu až k úspornému objektu, nebo i plusovému, tj. nejen, že nebudete nic za energie platit, ale dokonce vám bude takový dům vydělávat. Jak je to možné?

Pokusím se popsat možné směry a různá opatření, která si můžeme my všichni předem prostudovat, promyslet a postupně realizovat - dříve, než nám dojde dech, peníze a další rezervy a ocitneme se v energetické nebo finanční pasti (bude nám zima a budeme dlužit).

Doporučit tedy lze přiměřená opatření v těchto sedmi hlavních oblastech:

1. Zvolit si vhodné připojení na veřejnou síť (elektřina – plyn – dálkové teplo), vybrat vhodné jističe a vhodného dodavatele energie, upravit si tarify a platby záloh

2. Snížit spotřeby elektřiny a tepla vhodnou rekonstrukcí budovy, důkladným zateplením části nebo celé její obálky (fasád, střechy, podlah), výměnou oken a dveří, odstraněním tepelných mostů, navýšením tzv. pasívních tepelných zisků

3. Posílit svoji soběstačnost v zásobování energiemi, zejména instalací obnovitelných zdrojů energie (energie ze slunce, z větru, z vody, z dřevní hmoty i ze země), využít možnosti akumulace tepla (do vody, do betonu, do štěrku apod.), zapojit se do komunitního energetického společenství

4. Modernizovat technické vybavení objektu, vyměnit či seřídit kotle, rozvody, radiátory, spotřebiče, instalovat chytré domovní regulace nebo chytré radiátory, chytré větrání s rekuperací (tzv. smart řešení)

5. Přizpůsobit provoz domu nově nastavenému úspornému režimu, minimalizovat vytápěné objemy a snížit teploty v jednotlivých místnostech, netopit tam kde to nepotřebujeme

6. Racionalizovat způsob našeho vaření, větrání, praní a svícení, šetřit teplou vodou, pořídit si energeticky úsporné spotřebiče, zhasínat světla a zavírat dveře

7. Pořídit si teplé domácí oblečení a obutí, pohybovat se, otužovat se…

Naštěstí je na většinu těchto opatření vyhlášena podpora z dotačních programů Nová zelená úsporám. Pokud si s jejich využitím sami nevíte rady, najděte si svého energetického poradce nebo se přihlaste na nějakou přednášku či odborný kurz, podporující veřejnou gramotnost v energetice. Seznam poradců, kteří k vám po domluvě přijedou zdarma, najdete na stránkách MPO nebo MŽP.

Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář - M-EKIS Rudolfov, Ing. arch. Stanislav Kovář tisk