Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.7.24 / dotaz č. 199891
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda jsou stále aktuální informace na webových stránkách MPD k povinnosti zpracování nového průkazu energetické náročnosti budovy? https://www.mpo.gov.cz/cz/energetika/uspory-energie/uspory-v-praxi/prukaz-energeticke-narocnosti-budov/prukaz-energeticke-narocnosti-budovy--277417/

Podle zde uvedených informací je v případě, že dojde ke změně stavby před dokončením a stavební úřad vyžaduje nový průkaz, který byl zpracován v rámci žádosti o stavební povolení podle legislativy, která již v době zpracování průkazu není platná, požadavky na energetickou náročnost se vztahují k datu žádosti o stavební povolení.

Příklad: Žádost o stavební povolení byla podána v roce 2018. S žádostí byl zpracován průkaz podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška byla v roce 2020 nahrazena novou vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, která mj. zpřísňuje požadavky na energetickou náročnost. V rámci výstavby v roce 2021 však došlo ke změně stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost. Stavební úřad je oprávněn požadovat nový průkaz. Energetický specialista zpracuje nový průkaz, nicméně požadavky, které budou muset být splněny, se vztahují k roku žádosti o stavební povolení, tj. k roku 2018. Průkaz nebude zpracován podle nové vyhlášky č. 264/2020 Sb., ale podle platné vyhlášky v době žádosti o stavební povolení, tedy vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Z uvedeného mi vyplývá, že bylo-li stavební povolení vydáno v roce 2018 a nyní dochází ke změně stavby před dokončením, pak na vyžádání stavebního úřadu dokládán nový průkaz, ale podle požadavků k roku 2018. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
platnost dokumentů od MPO bohužel neznám, doporučuji ověřit přímo u MPO (kontakt tel.: 1212 nebo e-mail 1212@mpo.cz.).¨
Nebo doporučuji konzultovat postup se zpracovatelem PENB (Seznam specialistů (https://www.mpo-enex.cz/experti/).

Bude zde ještě jedna souvislost a to v návaznosti na nový stvební zákon (Zákon č. 283/2021 Sb.- Stavební zákon).
Více informací k novému stavbenímu zákonu: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/archiv-sekce-pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon

Měnili se podmínky pro "kolaudaci" a změnu stavby před dokončením, doporučuji tedy ověřit postup a další kroky s místním stavebním úřadem.

Děkuji Vám za dotaz a přeji příjemný den.