Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.7.24 / dotaz č. 199977
Dobrý den,
náš stávající plynový kotel byl vyroben v 01/2005. Chtěli bychom ho vyměnit za TČ, a to na ohřev radiátorů i TUV. Můžete podat žádost o dotaci a uzavřít smlouvu s dodavatelem TČ už nyní s tím, že realizaci provedeme až po novém roce (jakmile to počasí dovolí) - neztratíme uzavřením smlouvy už v r. 2024 nárok na dotaci?
Už nyní máme funkční FVE, na jejíž pořízení jsme již čerpali dotaci. Můžeme nyní díky jejímu propojením s TČ získat nárok na dotaci TC+FV?
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
pokud uvažujete o výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo a chtěli byste využít prostředků z dotačního titulu Nová zelená úsporám - standart (Odkaz na podmínky platné od 31.08.2024: https://novazelenausporam.cz/dokument/3381).

Ude je napžíklad uvedeno:
.................................................................................................
4.3.1 Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve
stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce12 rodinného
domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy
výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
. ...kompletní znění viz závazní pokyny...
• plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo při splnění podmínky dle
odstavce b).

b) Podpora na výměnu plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka
budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v
rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické
náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných
budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.
.................................................................................................

Jsou zde tedy dvě podmínky a to stáří plynového kotle min. 20 let a požadavek na stávající kvalitu obálky budovy (zateplení, nová okna nebo jiné konstrukce, které zlepšují tepelně-izolační vlastnosti obálky, aby byla v klasifikaci A až D).

Doporučuji Vám kontaktovat některé středisko EKIS a domluvit si osobní konzultaci, kde Vám poradí jaká opatření na Váš objekt realizovat, tak aby přinesli energetickou úsporu a případně na ně bylo možné čerpat dotaci. Případně Vám mohou zpracovat Návrh energetických opatřeníí.

V případě zájmu můžete kontaktovat i naši kancelář.

Děkuji Vám za dotaz a přeji příjemný den.