Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.7.24 / dotaz č. 200079
Vyměnuji okna v části bytového domu v Semilech. Jedná se o výměnu ve třech bytech a celkem 9 oken. Předpokládané náklady cca 180000 Kč. Mám šanci na dotaci ce NZ úsporám?
Dobrý den, výměna oken spadá do podporovaných opatření a lze na ně čerpat dotaci z programu "NZÚ Bytové domy" prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR. Z dotazu není zřejmé v jakém vlastnictví je daný bytový dům případně bytové jednotky ( fyzická nebo právnická osoba, SVJ či družstvo). Vždy ale platí, že o dotaci může žádat pouze vlastník a je nutný souhlas případných spoluvlastníků.
Max. výše dotace činí až 50% z celkových způsobilých výdajů a za podmínky splnění závazných pokynů pro žadatele. V oblasti A - zateplení ( výplně otvorů ) může činit podpora dle dosažených energetických parametrů budovy 2200-4900,- Kč/m2. V této souvislosti doporučuji zvážit a případně realizovat v případě vhodnosti i prvky stínící techniky, které jsou také podporovány.
Pro zjištění zda je pro Vás program vhodný a výhodný doporučuji se seznámit se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro "Bytové domy" dle typu žadatele ( fyzické a právnické osoby, SVJ a Bytová družstva). V nich jsou uvedeny podmínky a dokumenty potřebné k předložení žádosti.( https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/ ). Zároveň si najít energetického specialistu, který by zpracovával odborný posudek a s ním konzultovat záměr.
Pozn: Dotaci na výměnu oken lze za předpokladu splnění podmínek čerpat i z programu NZÚ Light (Nízkopřijmové domácnosti). Závazné pokyny pro žadatele: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/
Odpovídá:  Martin Kysela - M-EKIS 3M99 - Turnov, Martin Kysela tisk