Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.7.24 / dotaz č. 200242
Ve starém bytovém domě bude provedena výměna oken ve třech bytech v mém vlastnictví. Zakázku řeší firma. Mám plány osazení a použité materiály. Zakázka je rozdělena do dvou etap, které na sebe budou navazovat. Pokud se mým dotazem budete zabývat a můžete mi pomoci, moho v mailu poslat v pžíloze detaily zakterlení a použitých matzeriálů.
Předem děkuji za odpopvěď.
Dobrý den,
ze zprávy není příliš patrné, na co se konkrétně ptáte. Podle zvoleného tématu předpokládám, že jde o možnost dotací.
Pokud se jedná o bytový dům, nabízí se program Nová zelená úsporám.

V úvahu přicházejí dvě možnosti tohoto dotačního programu:
1) Standardní Nová zelená úsporám - Bytové domy.
Program je určen pro všechny typy vlastníků (SVJ, družstvo, fyzická osoba, právnická osoba). Pro splnění podmínek v oblasti A - Zateplení, musí měněné a zateplované konstrukce plnit předepsané parametry a objekt jako celek musí vykázat předepsanou úsporu (prokazuje se výpočtem).
Pokud měníte okna ve třech bytech, je velmi pravděpodobné, že předepsaná kritéria nebudou splněna (úspora nebude dostatečná). Pokud byste opatření rozšířil, např. by se na domě zateplovala fasáda apod., s plněním podmínek by zřejmě nebyl problém.

2) Nová zelená úsporám light
Program je určen pouze pro vybrané skupiny vlastníků, typicky starobní důchodce, invalidní důchodce 3. stupně, rodiny s příspěvkem na bydlení nebo přídavkem na děti.
NZU light je primárně určen pro rodinné domy, ale umožňuje podporu rovněž na výměnu oken nebo vstupních dveří z bytu do exteriéru pro byty v bytových domech.
Podmínkou je, že minimálně 75 % ostatních bytů v domě má již okna vyměněna.
Žadatel musí mít v bytě trvalé bydliště, a pokud se jedná o starobního důchodce, nesmí vlastnit další nemovitost (či podíl) k bydlení (RD, další byt apod.).

Jelikož je v dotazu málo vstupních informací, doporučuji si domluvit osobní nebo online schůzku v některé z poraden EKIS, Seznam zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Je vhodné předem do vybrané poradny zavolat a objednat se na konkrétní čas.