Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.7.24 / dotaz č. 200258
Dobrý den,

chystám se kolaudovat RD (150m2), stavební povolení je z roku 2020. Při stavbě došlo k úpravě zdroje tepla - v projektu je plynový kotel, ale z důvodů problémů s "dotažením plynu" byl nahrazen TČ.

Na stavebním úřadě mi bylo sděleno, že musím nechat vyhotovit projektovou změnu od autorizovaného projektanta/architekta, který má elektronické razítko. Stejně tak si nechat udělat nove PENB, který je určen přímo pro kolaudaci.

Chci se zeptat, podle jakých pravidel se bude počítat PENB. Ten původní z roku 2020 byl podle mnohem mírnějších norem a celkem se obáváme, že kdyby se aplikovala pravidla a normy roku 2024 tak RD nemusí "projít".

Je nutné podávat změnu projektové dokumentace při kolaudaci jen z elektronickým razítkem? Mám tuto změnu už rok od projektanta zpracovanou, vytištěnou a orazítkovanou, ale jak jsem na SÚ pochopil, tak je ted (po 1. 7. 2024) nepoužitelná.

Děkuji za odpovědi, mám pocit že s tou situaci od 1.7. 2024 si není jist ani můj SÚ, proto uvítám další názor/vysvětlení.
Dobrý den,
od 1.7.2024 je nutné PENB předložit ke kolaudaci. PENB musí být zpracovaný na základě dokumentace skutečného provedení objektu.
To podle jaké legislativy se bude PENB posuzovat při kolaudaci bylo dlouho poměrně nejasné. Nicméně nyní by mělo být vše vyjasněno následovně:
Nové budovy se z hlediska energetické náročnosti při kolaudaci budou hodnotit podle prováděcího právního předpisu účinného ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení
záměru . Tzn. pokud máte nabití právní moci rozhodnutí z roku 2020, pak i PENB bude aktualizovaný dle legislativy z roku 2020.
Co se týká povinnosti elektronické autorizace pro elektronickou verzi dokumentace, tak to se musíte obrátit na příslušný stavební úřad.
Nicméně pokud musíte mít elektronickou autorizaci, tak to není nijak složité. Zpracovatel má projektovou dokumnetaci určitě v archivu v elektronické podobě a pouze opatří dokumnetaci elektronickou autorizací.
Zajistit si elektronickolu autorizaci není pro autorizovanou osobu nic složitého a stějně si jí musí udělat.
S pozdravem.
Odpovídá:  Ing. Gabriela Krajcarová - EKIS Praha Ekowatt tisk