Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.7.24 / dotaz č. 200601
Dobrý den,
potřeboval bych prosím seznam všech podmínek a potřebných dokumentů k doložení pro žádost o dotaci ODPB zpětně.
Rekonstrukce byla dokončena tento rok a realizováno bylo: zateplení fasády, výměna oken, zateplení střechy, tepelné čerpadlo, solární ohřev vody.
Je potřeba energetický posudek energetického specialisty k úspěšné žádosti o dotaci?
A jakým způsobem můžu doložit realizaci?
Děkuji předem za jakoukoliv pomoc.
Dobrý den,
seznam všech podmínek naleznete na webové stránce: https://novazelenausporam.cz/predstaveni-oprav-dum/, zde si můžete stáhnout dokument "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory Rodinné domy (Oprav dům po babičce)" (dále jen "Závazné pokyny").
Na Váš dotaz ohledně energetického posudku Vás informujeme, že k podání žádosti je potřeba Odborný posudek, a to v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené v kapitole 7 Závazných pokynů. V článku 7.2 Závazných pokynů je uvedeno, kdo jsou Oprávnění zpracovatelé odborného posudku. Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky stanovené těmito závaznými pokyny. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v kapitole 7.3 a 7.4 Závazných pokynů.
Doložení realizace je popsáno v kapitole 5.2 Dokumenty požadované k doložení realizace projektu "Závazných pokynů", nicméně je potřeba upozornit, že nejdříve je potřeba podat žádost včetně všech příloh elektronicky prostřednictvím aplikace AIS SFŽP ČR. Čerpání prostředků podpory je možné až po vydání kladného rozhodnutí ministra.
Odpovídá:  Ing. Michael Moravec - 4074 - EKIS Praha MPEH tisk