Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.7.24 / dotaz č. 200648
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na praktický výklad ust. § 9 odst. 1 zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Klient je právnickou osobou (s.r.o.), jejímž jediným společníkem je obec. Můj dotaz směřuje na to, zda lze obec ve smyslu tohoto ustanovení považovat za podnikatele, který se podílí na základním kapitálu a hlasovacích právech klienta a tedy zda se bude se při posuzování naplnění podmínek ust. § 9 odst. 1 daného zákona klientem pro stanovení povinnosti vypracování energetického auditu (počet zaměstnanců, obrat atd.) brát v potaz i dosažení těchto hodnot ze strany obce?

Předem děkuji za odpověď
Dobrý den,

jestli se ptáte na to jestli díky té firmě musí mít obec EA, tak toto řeší § 9 odst. 3 zákona 406/2000 Sb.: Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.

Podrobněji je podmínka pro EA, řešena v prováděcí vyhlášce EA 140/2021 Sb. § 3.

Pár rad https://www.mpo.gov.cz/cz/energetika/uspory-energie/uspory-v-praxi/energeticky-audit-a-posudek/energeticky-audit-a-posudek--277420/

Předpokládám, že obec má svého energetického specialistu, osobně bych řešil dotaz na úrovni obce, jestli má nebo nemá EA, auditora, pokud ne, tak by měla mít přehled o své roční spotřebě a o svém energetickém hospodářství (jestli započítat nějaký provoz atd.).