MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Zářivka svítila-při rožnutí ne-svití pouze konce patic. Koupily jsme druhou-ten samý problém. Děkuji.
[ 15.4.10 - dotaz číslo: 20910 - téma: Osvětlení ]

Problémy s odlišnou svítivostí trubic lineárních zářivek mohou být způsobeny konstrukcí elektrodového systému trubice, množstvím luminofóru na stěnách trubice popř. jinou příčinou. Z uvedeného vyplývá, že závada může být způsobena technickým řešením trubice nebo nekvalitní výrobou od dodavatele. Je důležité, aby v okamžiku, kdy je na zářivku připojováno napětí, byly katody dostatečně nažhavené. Po připojení síťového napětí dojde k zapálení doutnavého výboje. Výboj nahřívá elektrody, z nichž jedna je vyrobena z bimetalu. Ten se ohřevem přiblíží k druhé elektrodě , až dojde k sepnutí obvodu. Doutnavý výboj zhasne a elektrodami zářivky prochází po několik sekund zkratový proud tlumivky, čímž se elektrody žhaví na teplotu , při které jsou schopny emitovat elektrony. Současně se však bimetal v zapalovači ochlazuje a vrací se do původní polohy. V okamžiku rozpojení obvodu vznikne působením tlumivky na elektrodách zářivky napěťový impuls, který zapálí výboj. Pokud se zářivka nezapálí, proces se opakuje. Výsledkem bývá několikeré bliknutí při startu, které zkracuje životnost zářivky.

Zkontrolováno:
*Ba100510*
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect