MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

DOTAZ PRO PANA MURTINGERA:

Dobrý den pane Murtinger,
na základě osobního jednání na výstavě v Lysé nad Labem 5.9.2008 se dovoluji se Vám připomenout s dotazem jak by mělo probíhat povolovací řízení na otevřený primární okruh tepelného čerpadla v následujících variantách:

-využití vody ze studny nebo vrtu
-vracení do -studny nebo vrtu - tedy stejné zvodně jako čerpání
-trativodu, vsakovací jimky, drenáže.....
-dešťové kanalizace
-vodoteče

-využití tepla vody vodoteče - čerpáním a následným vypouštěním

Děkuji
[ 15.9.08 - dotaz číslo: 2363 - téma: Tepelná čerpadla, geotermální energie ]

Vážený pane,
Zjistil jsem následující informace:
Žádá se na příslušném městském (obecním úřadě) odbor Vodoprávní úřad (viz http://www.gov.cz/wps/portal/_s.155/14504?kam=cinnost&kod=00420) , kde dostanete žádost se seznamem požadovaných příloh (kromě jiného je třeba hydrogeologický posudek a vyjádření příslušného Povodí (http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~horsky/prehrady/povodi.html ); u vás to bude povodí Labe.

Problematika čerpání vody pro TČ je upravena zákonem:
254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 (vodní zákon)

§ 8
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba

d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému
vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

POZOR v § 10 je uvedena nutnost měření viz VYHLÁŠKA 20/2002 Sb.

Lecos zajímavého lze najít na stránce http://www.mastertherm.cz/poradna/tepelne-cerpadlo-voda-voda , zjevně ale klienty přesvědčují , že brát teplo z vody je příliš složité.

S pozdravem K.Murtingert

Zkontrolováno: "*go180609"
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect