Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.1.11 / dotaz č. 25362
Dobrý den,
Četl jsem Vaši knihu otázek a odpovědí Tepelné izolace a musím říct,
že jsem naprostý laik s ekonomickým vzděláním a bohužel stále nejsem
chytrý v tom, zda při použití 40cm STI cihly od Heluzu a 12cm
polystyrenu (EPS) dosáhnu dostatečných parametrů, které mi zaručí, že
nebudu mít nikde žádnou vlhkost v domě. Z Vašich informací je mi
jasné, že nezáleží jen na složení zdi, ale i na další struktuře
izolace napřiklad od základů.
Mohl bych se zeptat, zda je výše uvedený výběr vhodný pro rodinný dům
o dvou podlažích, kdy chci docílit co nejmenších tepelných ztrát a
plateb za teplo, nemít nikde žádnou vlhkost. Jako tepelný zdroj budu
chtít tepelné čerpadlo země (vrty) - voda a podlahové topení budu mít
v celém domě o 170 m2? Dům bude mit 3-vrstvá dřeběná Euro okna. Či
byste mi doporučil jinou variantu řešení se základem z broušených
cihel.
Je v mou navržené variantě nutno použít řízené větrání (rekuperaci)?
Vážený pane, děkujeme za dotaz. Vámi navržená konstrukce má dostatečný tepelný odpor na to, aby jí neunikalo příliš tepla, aby byla splněna ppodmínka na max. množství kondenzované vodní páry v sendvičové konstrukci a aby povrch této konstrukce byl výrazně nad teplotou rosného bodu.
Je však nutné dobře volit napojení této konstrukce na ostatní, ať již se jedná o základ, střechu, okno, dveře... - zkrtka je nutné vyřešit všechny tepelné mosty.
Řízené větrání bych osobně doporučil, neboť stávající okna jsou velmi těsná a obvykle neumožňují přirozenou ventilaci. Důsledkem pak je nadměrná koncentrace CO2 v bytě.
Pokud by volba byla na mě, tak bych zvážil, zda by nestačilo výrazně slabší zdivo a v tom případě bych naopak výrazně zesílil tloušťku tepelné izolace. Pokud je pozemek vhodně orientovaný, tak bych od porjektanta požadoval projekt pro pasivní dům. Ten totiž musí být pro realizaci výrazně lépe dopracován. Takovýto projekt bude sice dražší, než na obvyklý dům, ale na druhou stranu projektant by tzento projekt měl dopracovat do větších detailů a tím by měla bát stavba jako celek výrazně kvalitnější.
Zdraví
Roman Šubrt

*Op050111*
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - tisk