Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.1.11 / dotaz č. 25368
Dobrý den, prosím o sdělení informace, v rámci Programu EFEKT 2011 by jsme chtěli uplatnit dotaci v oblasti úspor enrgie.
V našem bytovém domě chceme instalovat solarní systém na střechu domu na předehřev TÚV a tepla. Dům je napojen na CZT a v domě je domovní výměníkova stanice. Můžeme uplatnit žádost .
Děkuji.
Vážení přátelé,
Ve Vašem dotaze je, obávám se, klíčové, jakou právnickou osobou jste. Osobně předpokládám, že jste "sdružení nájemníků" a tato právnická osoba nemůže žádat o dotaci v rámci aktivity B3, do které spadá Vámi popisovaný projekt (viz https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/24918).
Dále se domnívám, že i v případě, kdy by jste mohli žádat, by takovýto projekt neměl příliš naději na realizaci, protože v tomto dotačním titulu je velmi málo finančních prostředků.
Pokud skutečně jste "sdružením nájemníků", pak by jste mohli mohli žádat u OPŽP, kde pro Osu 3.1.1., kde patří právě podpora obnovitelných zdrojů a tedy i solární energie, jsou mezi příjemce podpory zařazena i "Občanská sdružení".
Nejbližší výzva k podávání žádostí, ve které můžete žádat o dotac, by dle aktuálního harmonogramu výzev měla být vyhlášena od počátku března do konce dubna 2011. Podotýkám, že OPŽP má podstatně více peněz než program EFEKT a rovněž výše dotace může být až dvojnásobná.
Pokud je to pro Vás zajímavé, nechejte si do té doby zpracovat energetický audit, který bude zaměřen právě na požadavky OPŽP, a podle výstupů z auditu i projektovou dokumentaci. Protože oba dokumenty mohou být předmětem dotace, doporučuji udělat výběrové řízení na jejich zpracovatele.

Golasovský
Odpovídá:  Ing. Lubomír Golasovský* - CENTRÁLA EKIS tisk