Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.1.11 / dotaz č. 25388
Dobrý den.
Nevím,zda existuje nějaký katalog tepelně-technických parametrů stav.konstrukcí v systému VVÚ Eta ,pro použití do výpočtů pro dotaci na zateplení.(Aby hodnoty byly uznatelné)
Můžete mi poradit?
Díky.
Vážená paní,

v každém případě doporučuji zjistit skladbu konstrukcí v projektové dokumentaci (např. v archivu příslušného stavebního úřadu). I když šlo o typovou výstavbu, jednotlivé domy se mohou lišit, typicky skladba střechy je pokaždé trochu jiná. Obvodové konstrukce se liší podle kraojové varianty a data výstavby.

Velmi komplexní přehled poskytne publikace "Komplexní regenerace panelových domů soustavy VVÚ-ETA" kterou vydal ČKAIT pro MPO v roce 2000. Možná bude ještě k zakoupení ve středisku ČKAIT Sololská 15, Praha 2, tel. 227 090 211, www.ckait.cz. (vyšla i na CD).

Kromě toho něketré informace najdtete v publikaci "Tepelně technické a energetické vlastnosti budov", vydala Grada v roce 2002 - k publikaci je CD kde jsou tabulky s vybranými konstrukcemi panelových domů.

Přeji hezký den!
Karel Srdečný, EkoWATT

*Go012011*
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* - tisk