Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.1.11 / dotaz č. 25406
Dobrý den,

chtěli bychom zateplit podlahu půdy ( neobývaná ) v RD. Podlahu tvoří hurdisky, slabá vrstva škvárobetonu a slabá vrstva betonu. Bude stačit zateplit 2 vrstvami fasádního polystyrenu 70 o tloušťce 5 cm + OSB desky, nebo máme raději investovat více do stříkané vlny MARMORELAX? Prosíme o zhodnocení... Děkujeme.
Vážená paní , k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:
Z popisu Vámi stručně popsané skladby vaší stropní konstrukce mezi obytným a půdním prostorem vyplývá, že tato výrazně nevyhovuje současným tep. technickým požadavkům. Dodatečné zateplení provedené na podlaze půdního prostoru je v zásadě možno provést oběma Vámi uvažovanými technologiemi, tj. jednak položením vrstvy pěnového polystyrénu EPS+OSB desky, či popř. nafoukáním granulátu z minerální vlny technologií Magmarelax. V případě této druhé technologie -pokud by měla být zajištěna pochůznost podlahy půdy - tak by zde bylo potřebné provést roštovou konstrukci, do této aplikovat foukáním min. vlnu a tuto poté překrýt pochůzí vrstvou, taky např. z OSB desek. Zásadní otázkou je však provedení tloušťky tohoto dodatečného zateplení. Dle základních orientačních přepočtů (vzhledem jen ke stručně popsané stávající skladbě) navrhovaná tl. 2x50mm nebude těsně splňovat ani základní současný normativní požadavek. Takto provedené zateplení bychom už doporučovali provést s větší tloušťkou, tak aby aspoň toto splňovalo hodnotu normativní doporučenou, která by byla dosažena tloušťkou cca 100+100mm EPS, v případě foukané min vlny do roštové konstrukce tl. cca 230mm. V případě účasti v předchozím programu Zelená úsporám by tyto tloušťky musely být ještě větší a to u EPS cca 240 mm a u foukané min. vlny tl. cca 300mm. Na tyto dvě technologie a na uváděné tloušťky si poté můžete nechat zpracovat nabídky, vyberete si výhodnější a tuto si případně necháte provést. V případě pokládky EPS lze - dle vašich možností - celé zateplení realizovat i svépomocí, v případě foukané vlny, lze pro dodavatele připravit roštovou konstrukci. Do této je pak velmi rychle strojně (tlakovou hadicí) nafoukaná v potřebné tloušťce min. vlna. Program Zelená úsporám však ve svém předchozím znění zateplovací práce svépomocí neumožňoval.

S pozdravem Ing. P.SVOBODA EKIS Olomouc

*Go012011*
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk