Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.1.11 / dotaz č. 25422
Dobrý den.
Vybral jsem si firmu, která je v seznamu
zelená úsporám a mám veliký problém.
Začalo to tím, že mi dělníci při zateplování půdy rozšlapali
stávající izolaci, kterou jsem měl provedenu z polistirenu (4cm)pod kterým jsem měl vzduchovou mezeru (4cm).Tato izolace byla mezi kleštinami 18cm vysokými,které jsou podbity omítkou ohozeným lignoporem 25mm silným. Po mé výtce jem byl ubezpečen,že se tak moc nestalo, jelikož došlo k zvýšení kleštin na 28cm a vložení Orsilu (v rolích)a tudíž byla původní izolace zbytečná. Nejhorší zjištění mě však čekalo až nyní, když je topná sezona. V nedostupných místech, kde není proveden záklop (prkna o síle 3cm) a v místě, kde si záklop chci dodělat, jelikož jsem zjistil že mi ,,řemeslníci" ulamovali péra z prken kvůli snazší práci se na spodní ploše folie sráží ve velké míře voda.
Tato po té stéká do Orsilu, který je již značně namočen. Při telefonickém kontaktu mi majitel firmi sdělil, že si není vědom proč by k tomuto docházelo a že z jejich strany k pochybení nedošlo.
Můžete mi poradit jak s touto firmou jednat a jaké argumenty mohu použít? Dle mého měla být použita paropropustná folie, ale je mi tvrzeno, že je tam ta
správná. Nebude-li firma ochotna sjednat nápravu, na koho bych se měl obrátit? Děkuji předem za odpověď.


Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda jste si realizační firmu vybral ze seznamu dodavatelů pro program Zelená úsporám v naději, že tento seznam obsahuje firmy zajišťující kvalitu odvedené práce, a zateplení stropu do půdy s dotačním programem nesouviselo, nebo zda akce byla realizována v rámci projektu, na který jste žádal o podporu v uvedeném programu.
Pro oba případy však platí, že tento seznam odborných dodavatelů kvalitu odvedené práce negarantuje, v případě prokázané nekvality můžete správci seznamu doporučit vyškrtnutí firmy ze seznamu, aby se Vaše negativní zkušenosti neopakovaly u dalších zákazníků.
Toto Vám však nepomůže při řešení Vašeho vzniklého problému. Pro jeho kvalifikované řešení potřebujete spíše právní poradenství, k němuž není tento server svým posláním určen, nicméně Vám mohu doporučit následující:

1. Realizace byla provedena v rámci projektu, na který jste žádal dotaci z programu Zelená úsporám.
V tomto případě máte zpracován projekt od autorizované osoby v oboru pozemní stavby nebo architekta, který nese odpovědnost za správný návrh skladby stropu po zateplení tak, aby byla vyloučena nepřípustná kondenzace. Autor projektu by Vám měl ve svém zájmu pomoci zjistit, do jaké míry byl projekt nedodržen, případně nedodržen technologický postup vyplývající z projektu. Ostatní závisí na výsledku zjištění, obsahu Vaší smlouvy o dílo s realizační firmou, případně dalších okolnostech. K dalšímu postupu pak budete potřebovat právní poradenství.

2. Realizace byla provedena bez projektu (tedy mimo program Zelená úsporám).
V tomto případě projekt pravděpodobně nebudete mít zpracován a bude třeba se obrátit na projektanta v oboru pozemní stavby nebo architekta, který provede to, co mělo být provedeno v řádném projektu, zkontroluje stávající stav a navrhne opatření k nápravě. V další fázi pak budete opět potřebovat právní poradenství k případným dalším krokům vůči realizační firmě v závislosti na obsahu smlouvy o dílo.

PS: Váš názor, že měla být pod záklop použita paropropustná fólie je správný, nicméně její typ musí být ověřen výpočtem v závislosti na případné existenci parozábrany pod izolací nebo druhu použitého lignoporu v podhledu.

Omlouvám se, že Vám více nemohu pomoci, Váš případ je pravděpodobně bohužel ukázkovým příkladem podcenění potřeby odborného zázemí (kvalitního projektu a stavebního dozoru), které je mnohdy nahrazováno nekvalitní prací a nekompetentním rozhodováním realizačních firem, jehož výsledkem jsou pak katastrofální nefunkční výtvory s obtížnou reklamovatelností.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský

*Go011711*
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - tisk