Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.11 / dotaz č. 26491
Dobrý den,
jsem studentem Jihočeské univerzity a pro svou bakalářskou práci bych potřeboval informace o přibližné ceně TČ voda-vzduch pro zateplený panelový dům, který má 48 b.j. a potřeba energie na ohřev TUV a vytápění je 812 GJ. Zajímalo by mě i do jaké míry je TČ schopné pokrýt potřeby tepla.

Byl bych Vám velice vděčný za každou informaci.

Mnohokrát děkuji.

S pozdravem

Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu na přibližnou cenu tepelného čerpadla pro dům s 48 bytovými jednotkami a míru pokrytí spotřeby tepla tímto čerpadlem uvádím:
Pro volbu výkonu tepelného čerpadla je zejména rozhodující tepelná ztráta domu stanovená v projektové dokumentaci a vyjádřená v kW. Dále pak požadovaná výstupní teplota, předpoklad použití tepelného čerpadla též na předehřívání vody pro užitkové účely a požadavek investora do jaké průměrné venkovní teploty požaduje pokrytí spotřeby tepla. Na znalosti těchto podmínek závisí výkon tepelného čerpadla a tím i jeho cena.
Pokud bude možno Váš dotaz doplnit o tyto údaje považoval bych za vhodné adresovat jej některé z firem, které tepelná čerpadla dodávají a jejichž údaje nejdete na webu např. na www.zelenausporam.cz. Jsou to na př: Regulus spol. s.r.o., Stiebel Eltron spol. s.r.o, Junkers, PZP Komplet a.s. a další.
K možnostem využití tepelných čerpadel je možno si na tel. čísle 38 731 25 80 dojednat osobní konzultaci v našem poradenském středisku v Č. Budějovicích.

Ing. Jar. Winkler
energetický poradce ECČB