Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.4.11 / dotaz č. 26685
Dobrý den,
můj dotaz zní, lze při KVET ze skládkového plynu uplatnit nějakou formu bonusů za prodej vzniklého tepla, nebo se systém výkupních cen a zelených bonusů týká pouze vyrobené el.energie a pro energii tepelnou neexistují žádné pobídky pro její využití? Díky za odpověď.
Vážený pane,
v současnosti není teplo z OZE nijak podporováno. Při jeho prodeji musíte tedy domluvit s odběretelm tržní cenu.
Jediné zvýhodnění pro teplo z OZE a kogenerace spočívá v tom, že pokud toto teplo chete dodat do teplárenské sítě, musí od vás provozovatel této sítě teplo vykoupit (samozřejmě po splnění technických podmínek, náklady na připojení hradíte vy). Není ovšem dáno za jakou cenu. Podrobněji viz §80 zákona 458/2000 Sb.
Nevládní orgaizace mají připraven návrh zákona o podpoře tepla z OZE, avšak kdy a jestli vůbec někdy se tento návrh dostane na pořad jednání parlamentu, se dá stěží odhadnout.
S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk