Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.4.11 / dotaz č. 26916
Dobrý den.
Vytápím dům krbovými kamny a komín mám zhruba ze dvou třetin doslova potažený dehtem.Dříve se toto odstraňovalo vypálením,při tom ovšem občas dochází k explozi,a tudíž tudy cesta nevede.Také lze komín zbourat a postavit nový,ale k zadehtování časem dojde stejně.Slyšel jsem o takzvaném "vypalovacím špalku"který komín dokonale vyčistí,ale nesehnal jsem o tomto výrobku žádnou publikaci-můžete mi mi prosím poradit?S pozdravem
Vážený pane,
na trhu je takzvaný " ERES – čistící špalek" , který obsahuje látky rozrušující dehtové usazeniny v komíně a usnadňující následné mechanické vyčištění (http://www.vltava2011.cz/DUFA/goods_ERESSPALEK_1328_cistic-kominu-–-cistici-spalek-eres.html ).
Neznamená to ale, že může mechanické čištění zcela nahradit a také to neznamená, že odstraňuje riziko vznícení sazí a dehtů v procesu čištění.
Domnívám se tedy, že byste měl napřed kontaktovat kominíka a požádat jej aby komín prohlédl a navrhl vhodný způsob vyčištění dehtových usazenin. Navíc je podle současných poředpisů třeba nejen komín pravidelně čistit, ale také pravidelně nechat kontrolovat, jinak v případě požáru pojišťovna nebude ochotná hradit požárem způsobené škody.
(http://prevenceprovsechny.webnode.cz/news/topna-sezona-lhuty-cisteni-kominu-pravidla-pouzivani/ ).
Pokud čisticí špalek ani mechanické čištění nepomůže, lze použít i vypálení komína, ale vypalovat komín, který je jak píšete "doslova potažený dehtem" může být iskantní záležitost.
Jde o práci kterou může pouze odborně způsobilá osoba (kominík) a v pohotovosti by při tom měli být i hasiči. Viz:
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010
§ 7 Vypalování komína
1. Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.
2. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
3. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
4. Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

S pozdravem Mgr.F.Macholda


KM
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda -
Téma:  Uhlí
tisk