Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.5.11 / dotaz č. 27331
Dobrý den,

Prosím o odpověď na následující:
Existuje možnost získat dotaci z EU nebo jiných zdrojů pro společenství vlastníků pro vybudování vlastní kotelny na střeše byt. domu? Jedná se o kotelnu, kterou tvoří sestava tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů .
Tepelná čerpadla – účinné absorpční plynové tepelné čerpadlo vzduch – voda s termodynamickým cyklem vody a čpavku, vybavený okruhem využití kondenzačního tepla ze spalin, pracuje na základě využití teploty okolního vzduchu jako obnovitelného zdroje energie.
V současné době jsme napojení na CZT. Z ekonomického hlediska je pro bytový dům o 105 bytech výhodnější vlastní kotelna. Ještě doplňuji, že objekt je revitalizován ( zateplení, nová plastová okna).

Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den,
Dotaci je možné získat z operačního programu životního prostředí (OPŽP) pod hlavičkou MŽP, konkrétně se v současné době jedná o XXVIII. výzvu MŽP - prioritní osa 3
podoblast 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE.
text výzvy je zde: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/40/12299-opzp_xxviii_vyzva_9_5_2011.pdf
Doporučujeme, ale kontaktovat přímo správce dotace, třeba zkusit infolinku 800 260 500.
Jde o to, že v předchozích výzvách byly z podpory vyjmuty projekty, které se odpojovaly od CZT, v poslední výzvě tato podmínka není, ale stejně doporučujeme prověřit!
Plynové kondenzační kotle by měly být bivalentním zdrojem, problematikou získaní dotace (veřejná podpora, technické podklady) se zabývá řada firem, z principu tohoto poradenství Vám ale nemůžeme doporučit.
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - tisk