Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.10.11 / dotaz č. 29285
Dobrý den, lze nějak využít sluneční energii i pro jednotlivý byt v bytovém domě, je to technicky možné a hlavně vyplatí se to finančně? děkuji, RN
Dobrý den,
toto možné je v případě, že jste majitelem odběrného místa. Na něj totiž lze podat žádost o připojení FV elektrárny. Dále je zapotřebí mít uzavřenou (nájemní) smlouvu o možnosti využívání střechy, na které budou umístěny panely. Poté bude elektrárna připojena k Vašemu odběrnému místu. Tento způsob výroby je ekonomicky stále velmi zajímavy a zavisí zejména na možnostech vlastní spotřeby. Nyní jsou však tyto obnovitelné zdroje stále ještě blokovány a není možné je k síti připojovat. Nyní provádí ČEPS výpočty kapacity přenosové soustavy a ná základě tohoto se nyní vrací záporná stanoviska žádostí o připojení.
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis tisk