Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.9.11 / dotaz č. 29337
Dobrý den,

napadla mne zajímavá myšlenka vysoké energetické úspory při vytápění pomocí tepelného čerpadla. Svoůj nápad bych rád konsultoval s odborníkem a případně co nejvýhodněji zpeněžil. Můžete mi poradit na koho se s tím obrátit?
Děkuji, Bartušek Vít
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Předpokládejme, že se jedná o volbu vytápění Vašeho příbytku.
Myšlenka vysoké energetické úspory při vytápění pomocí tepelného čerpadla je jistě zajímavá, avšak má-li být úspora bezezbytku naplněna, je třeba splnit několik nutných podmínek:
1. správné rozhodnutí s ohledem na okolnosti
2. správný návrh zařízení (projekt)
3. správná volba dodavatele zařízení a jeho montáž
4. správný způsob provozu zařízení

Podle zvolených témat usuzuji, že jste rozhodnut pro variantu tepelného čerpadla země - voda s hlubinnými vrty. Tato varianta má výhodu v tom, že zdroj tepla je stabilní a díky tomu soustava vykazuje celoročně vysoký topný faktor, je tedy provozně úsporná. Nevýhodou jsou vyšší investiční náklady, zejména na zemní práce a složité stavební řízení. Jistě víte, že existuje i jednodušší provedení se zemním kolektorem, nebo v současnosti frekventovaný typ vzduch - voda.

Obecně lze poznamenat:

- pro tepelné čerpadlo jako zpravidla nízkoteplotní zdroj je třeba přizpůsobit otopnou soustavu - podlahové vytápění, velkoplošné radiátory
- velikost tepelného čerpadla se v našich podmínkách obykle nenavrhuje na plný potřebný výkon (cca na 70 %), pak je nutný ještě další (bivaletní) zdroj tepla
- s klesající velikostí tepelné ztráty objektu se obvykle prodlužuje doba návratnosti investice
- do úspor je možné započítat i nižší cenu elektrické energie pro ostatní spotřebiče
- typickou instalací TČ je místo, kde:
- existuje požadavek na zcela bezobslužný provoz
- není zaveden plyn
- je omezen elektrický příkon přípojky
- byla poskytnuta dotace

Před rozhodnutím o volbě zdroje vytápění a jeho velikosti se doporučuje nejdříve vyhodnotit technický stav objektu a jeho tepelnou ztrátu a zvážit investci do jeho zateplení.

Protože Váš dotaz je široký a obecný, doporučujeme konzultaci na našem pracovišti v Českých Budějovicích, Náměstí Přemysla Otakara II. 25, kde jsou přítomni naši energetičtí poradci. Na konzultaci je však třeba se předem telefonicky objednat na čísle 38 731 25 82.

Ing. Zdeněk Krejčí
technik ECCB