Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.10.11 / dotaz č. 29646
Připravuji výstavbu MVE a rád bych se zeptal na možnost získání dotace. Děkuji.
Přeji příjemný den,
Vážený pane,
dotaci na stavbu MVE lze získat buď z programu Eko-energie, nebo ve Státním programu na podporu úspor energie.

V programu Eko-energie můžete žádat, pokud jste malý nebo střední podnikatel, fyzické osoby žádat nemohou. Dotace je až 40% tzv. uznatelných nákladů (což ale nemusí být veškeré náklady spojené s výstavbou). Minimální výše dotace musí být 0,5 mil. Kč, což znamená že celkové náklady nusí být nejméně 1,25 mil Kč.

V současnosti není vyhlášena žádná výzva pro podávání žádostí. Musíte si tedy počkat, až bude příslušná výzva vyhlášena; je otázka jestli vůbec ještě nějaká výzva bude a zda bude možno žádat i na MVE. Je nutno sledovat web: http://www.czechinvest.org/
Podmínky minulé výzvy jsou zde, dá se předpokládat že podmínky případné další výzvy budou podobné:
http://www.czechinvest.org/eko-energie-vyzva-iii

Státní program na podporu úspor energie je pro rok 2011 už uzavřen, pro rok 2012 budou podmínky zveřejněny koncem kalendářního roku, žádosti budou zřejmě přijímány do února 2012. Podívejte se na program pro letošní rok:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/24918
Dotace letos byla až 40%, max. 3 mil. Kč. Podpora je určena pro podnikatele, fyzické osoby žádat nemohou.
Je pravděpodobné, že pro následující rok budou podmínky stejné, i když se mohou změnit oproti podmínkám minulých let. Dporučuji vám tedy v prosinci sledovat web https://www.mpo-efekt.cz/, kde budou aktuální informace. Pro zajímavost: v roce 2010 byly přiděleny dotace pro obnovitelné zdoje dotaci ve výši 0,- Kč, v roce 2009 bylo podpořeno 9 projektů ve výši 9,9 mil. Kč.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk