Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.11 / dotaz č. 30564
Dobrý den, předem děkuji za Váš čas, který věnujete odpovědím. K mému dotazu, za dva roky bych chtěl stavět dřevostavbu. Jedná se o stavebnici firmou dodávaného kompletního domu. Stavba domu svépomocí. Jedná se o přízemní, nepodsklepený dům bez podkroví, o rozměru 7 x 10 metru. Dle firmy je tepelná ztráta objektu 3 kw. Jako vytápění bych chtěl tepelné čerpadlo země - voda. Nabídka od jedné firmy ve výši 3OO tisíc mě od tohoto odradila, ale pak jsem nalezl stránky pana Žeravíka, potažmo firmy Eltex Kroměříž, kdy jsem zjistil, že toto vytápění lze pořídít za třetinovou cenu. A do toho už bych šel. V domě plánuji nízkoteplotní vytápění, tedy podlahové. Dům by sloužil zatím jen o víkendech a o prázdninách. Vzhledem k nízké tepelné ztrátě by tepelné čerpadlo mělo pokrýt veškeré ztráty domu. Takže bez instalace elektrokotle. Dále v domě plánuji i krbovou vložku s malým výkonem a pak oba systémy propojit, pokud to půjde samozřejmě. Jaký je Váš názor na výše uvedené a co si myslíte o tepelných čerpadlech firmy Eltex? Pravda, jsou postavena v domácích podmínkách, nicméně se jedná o jednodušší systémy, které již byly vyzkoušeny a opravdu pracují. Děkuji za Vaši odpověď.
Vážený pane,
naše poradna není zkušebnou ani neprovádí spotřebitelské testy, nemůžeme se tedy vyjadřovat k tomu, čí tepelná čerpadla jsou lepší a čí horší. Při volbě dodavatele se samozřejmě rozhodujete sám, vezměte v úvahu nejen cenu, ale i způsob montáže a provedení, záruční podmínky aj. Doporučujeme vyžádat si od vašich potenciálních dodavatelů reference a namátkou některé z nich osobně ověřit - věnovat tomu několik dní času se vám může vyplatit v tom, že si ušetříte týdny při případné reklamaci.
Tepelné čerpadlo samozřejmě lze postavit i svépomocí, případně nechat si ho postavit a namontovat od kohokoli, komu budete důvěřovat. Velké a drahé firmy mají za sebou stovky kvalitních instalací a samozřejmě i pár nepovedených. Určitým měřítkem kvality dodavatele je například to, zde jejich zařízení má nějakou ekoznačku (Ekologicky šetrný výrobek, modrý anděl a jiné, viz např:
http://www.ekoznacka.cz/, http://ekospotrebitel.cz/). Ptejte se, zda má firma evropský certifikát pro montáž tepelných čerpadel ( http://www.avtc.cz/?page=znacka-kvality-tepelnych-cerpadel). Dále se můžete zeptat, zda má TČ certifikát ze zkušebny o stanovení topného faktoru dle ČSN EN 255-3 ? Pozor: takovýto certifikát nelze v žádném případě nahradit tzv. prohlášením o shodě. Důležité je také, zda dodavatelská firma provádí i montáž a zapojení TČ, včetně hydraulického vyvážení systému vytápění a nastavení regulace.

Co se týče spolupráce TČ a krbové vložky, počítejte s tím, že vložku bude nutno doplnit o akumulační nádrž. TČ bude potřebovat pro provoz nízkoteplotní vytápěcí systém, zatímco topná voda z krbové vložky bude mít vysokou teplotu. Nebude tedy možné pouštět ji do systému přímo. To samozřejmě vytápění prodraží, otázka je zda tyto náklady na složitější vytápěcí systém vyváží úsporu elektřiny pro TČ na vytápění. Odhadujeme, že ve vašem případě, kdy má jít jen o občasný provoz, by bylo lepší pořídit krbovou vložku bez teplovodního výměníku a využívat teplo z ní jen v jedné místnosti, zatímco ostatní místnosti budou nadále vytápěny pomocí TČ. Pro preciznější výsledky by bylo nutno spočíst ekonomiku pro váš konkrétní dům.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný


Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk