Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.11.11 / dotaz č. 30659
Dobrý den, pročítám různé články o membránové separaci a zjišťuji, že literatura se značně liší. Někde je uvedeno (i vy tak uvádíte), že čištění probíhá za tlaku 0,7 - 0,9 MPa. Jiné prameny (např.:" http://www.iea-biogas.net/_download/publi-task37/Biogas%20upgrading.pdf ")rozdělují membránovou separaci na dvě technologie: 1) Vysokotlaká membránová separace, která probíhá při tlaku 3,6 MPa a na obouch stranách membrány je plyn 2) Nízkotlaká membránová separace, která probíhá při atmosférickém tlaku, přičemž na jedné straně membrány vstupuje surový plyn, nežádoucí složky prostupují přes membránu, kde v protiproudu jsou absorbovány tekutinou Proto by mě zajímalo při jakém tlaku probíhá membránová separace v obci Margarethen am Moos a jak to vlatstně celé s touto problematikou ve skutečnosti je. Dále me také zajíma jaké jsou přibližné ztráty metanu při jednostupňové membránové separaci, kdy nebudu brát ohled na to, že je odplyn přiveden na kogenerační jednotku a na jakou hodnotu se dají ztráty metanu snížit dvoustupňovou membránovou separací. Předem děkuji za odpověď.
Nám jsou známy dvě instalace v Rakousku s technologií fy Axiom - vámi zmiňovaná Margarethen am Moos (s malým výkonem pouze pro místní plnicí stanici biometanu pro auta na CNG) a Bruck an der Leitha, kde se dodává biometan do místní sítě. V obou případech se jedná o plyn na obou stranách membrány, vstupní tlak je do 10 bar. V Margarethen je jednostupňová v Brucku dvoustupňová. Druhý stupeň je volen spíše na dosažení vyšší čistoty biometanu, ztráty metanu v odpadním plynu jsou další nezávislou veličinou, kterou je třeba naladit optimalizací nákladů (a podle toho, zda se zbytkový metan zužitkuje v kogenerační jednotce nebo je ho nutno zneškodnit bez užitku).
Membránovou separaci s vodním filmem vyvíjí Dr. Izák z ČSAV viz např. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/veda-a-technika/96946-jak-ziskat-z-bioplynu-metan-cesti-vedci-uz-to-vi/
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk