Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.1.12 / dotaz č. 30893
Dobrý den, existuje systém při spalování dřevěné štěpky, který je schopen převést maximum tepelné hodnoty na mechanickou (elektrickou)?
Při jaké vlhkosti dřeva přestane v dřevoplynu vznikat dehet( je taková vlhkost reálná)?
Dobrý den,
dle dostupných informací prostřednictvím kogenerace může být převedeno max. 15-18% tepelné energie na mechanickou (elektrickou), závisí na zvoleném systému spalování a kogenerace.
Dehet při spalování vzniká nedokonalým spalováním vždy a nezáleží na vlhkosti spalovaného dřeva. Důležité je optimálně zvolené spalovací zařízení (výkon) vzhledem k vytápěnému prostoru tak, aby spalování probíhalo za podmínek doporučených výrobcem na daný typ zařízení. ing. J. Adamíra
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Adamíra* - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk