Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.1.12 / dotaz č. 31028
Dobrý den,

chtěl jsem se informovat, zajímá mne nyní probíhající dotační program, který
probíhá na kotle na Moravě. Zajímá mně konkretně automatický kotel Benekov
Pelling 27, jestli se nepletu je možné při zakoupené nějaké části používat
tento kotel i na palivové dřevo, což je pro mne také důležité, jeliož nechci
být do budoucna závislý jen na peletách. Je na tento kotel možno uplatnit 65 tisícovou dotaci?

Děkuji

S pozdravem


Dobrý den,

cílem probíhajícího dotačního programu v moravskoslezském kraji je vyměnit staré neekologické kotle s ručním přikládáním za moderní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu, které splňují ČSN EN 303-5, emisní třídu 3. Kotle nesmí být upravovány na to, aby bylo možno přikládat ručně, jinak žadatel přijde o dotaci.
Jedna z podmínek dotace je také, že všechny nové kotle musí být instalovány v souladu s průvodní technikou dokumentací. Příjemce podpory se zaváže ve smlouvě o poskytnutí podpory, že bude v novém kotli používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje výkon a emisní parametry. Tedy ve vašem případě (BENEKOV pelling 27) se jedná o pelety, které musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem: směrnice č. 14-2000 MŽP CR, DIN 517 31, ÖNORM M 7135. Špatná kvalita paliva může totiž výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.
Výše podpory z Fondu se stanoví ve výši jedné poloviny z celkové dotace na projekt, tzn. celkové uznatelné náklady – cena kotle a montážních prací). Výše dotace je stanovená maximálně na 60 000,- Kč.
Další podmínky dotace naleznete na internetových stránkách:
https://www.sfzp.cz/clanek/193/1780/program-na-vymenu-kotlu-v-moravskoslezskem-kraji/

S pozdravem

Ing. Zuzana Skotnicová
EKIS 1029 ENERGO-STEEL Ostrava
Odpovídá:  ing. Zuzana Skotnicová* - EKIS Ostrava, Energo steel tisk