Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.1.12 / dotaz č. 31044
Dobrý den, můžete mi poradit, zda v programu EFEKT 2012, B.3,lze žádat na instalaci směšovací stanice v bytovém domě, když už na přívodu je instalovaná regulace. Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
pokud instalací směšovací stanice dojde k úspoře energie, pak o dotaci zažádat můžete. Lze to chápat jako částečnou rekonstrukci otopné soustavy. Výši úspor a náklady vám vyčíslí energetický audit, který je jednou z povinných příloh k žádosti. Při posuzování žádosti se posuzuje také návratnost, investice by tedy měla přinést úspory dost vysoké na to, aby se vyplatila.
Níže uvádíme citaci z programu EFEKT.
Přejeme hodně úspěchů!
F. Macholda, K. Srdečný

B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově
Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství a budov (zejména
pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy, případně
také příslušného topného zdroje. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie
a emisí CO2 a přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků. Nebude podpořena
výměna zdroje tepla za zdroj, který využívá jako palivo biomasu ve formě briket, pelet a stěpky.
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk