Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.12 / dotaz č. 31119
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně programu EFEKT, aktivity E.2
otázky vztahující se k žádosti:

- je podána v písemné a el. podobě
- skládá se z formuláře "žádost o podporu z programu EFEKT, aktivita: E2....." a příloh č. 4,7,8,10,23, u přílohy č. 10 se používá připravená příloha: E2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (výběr vhodných objektů před výběrovým řízením na poskytovatele)
- předkládají se ještě nějaké dokumenty - např. seznam všech budov, které žadatel vlastní?
- co je myšleno názvem "objekt" - jedná se o jednu budovu, či soubor budov (př. ZŠ má 3 budovy - v tabulce budou vypsány jako 3 objekty nebo jako jeden?)
- výběrové kritérium projektu je počet objektů zařazených do seznamu ze všech objektů - kde jsou uvedeny všechny objekty?
- uvádí se někam předpokládaná úspora?

Děkuji za odpověď
Dobrý den,

vešekeré přílohy a informace jsou na stránce MPO věnované dotačnímu titulu: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/30717/30734

Celkový počet budov je nejlepší uvést do průvodního dopisu k žádosti.

Objektem je myšlen celý areál (tedy např. ZŠ), budovou je myšlena konkrétní budova.

Úspora se nikam neuvádí, vyplyne až teprve z analýzy.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat pro další informace.
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven tisk