Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.1.12 / dotaz č. 31138
Oprava dotazu č. 31123: nejednalo by se o výměnu kotle na pevná paliva ale o výměnu starého plynového kotle za nový plynový. Omlouvám se. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
potřebovali bychom si ověřit, zda je možné, aby obec podala žádost na rekonstrukci vlastní kotelny, spočívající ve výměně plynového kotle starého přes 20 let za nový plynový kotel , včetně výměny rozvodů. Domníváme se, že by bylo možné využít výzvy Programu EFEKT 2012/aktivita B3 - rekonstrukce otopné soustavy..... Max dotace 40% ze způsobilých výdajů.
Chápeme to správně? Děkuji mnohokrát za Váš čas i Vaši odpověď. S pozdravem
Dobrý den a děkujeme za Váš dotaz. Program EFEKT 2012 umožňuje, aby obce žádaly podle bodu B3 programu o dotace na rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově. Podmínky programu na úsporu energie, uvedené na stránkách MPO, zároveň stanoví na str. 6 nutné přílohy k žádosti, kterými jsou zejména energetický audit, předpokládaná výše úspor, snížení emisní zátěže, doba návratnosti a další údaje. Zároveň také stanoví termín pro podání žádosti a to do 28.2.2012. Posouzení hospodárnosti provozu současného kotle vzhledem k jeho stáří a provozním podmínkám a posouzení hospodárnosti provozu otopné soustavy by mělo být součástí auditu.
Rekonstrukce otopné soustavy podle bodu B.3 podmínek dotací a opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy podle bodu B.1 podmínek dotací jsou dvě rozdílné akce. Provozovatel může žádat o dotace na obě akce, na každou z nich však musí podat samostatnou žádost doloženou potřebnými doklady.
V případě současného nedostatku finančních prostředků je financování realizace podporovaných aktivit možno řešit metodou EPC, kdy jsou investice hrazeny z budoucích úspor. Na přípravu energeticky úsporných projektů, řešených metodou EPC, je možno rovněž žádat do 28.2.2012 o dotaci.