Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.2.12 / dotaz č. 31140
Existuje způsob jak akumulovot teplo ze slunce pro ohřev vody do topení s ekonomickou navratností?
Vážený pane,
Jednoduchá odpověď na vaši otázku je NE.
Trochu přesnější odpověď je NE při současných cenách energie a NE v našich klimatických podmínkách. Četné pokusy s takzvannou sezóní akumulací tepla (viz Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Seasonal_thermal_store) se dělaly již před řadou let, jeden příklad je dokonce u nás ( http://www.svitavy.cz/cs/m-367-domov-penzion-pro-duchodce). Základní problém s tím nejjednoduším řešením t.j. ukládáním přebytečného tepla ze solárních kolektorů do vody ve velkém zásobníku a její použití k vytápění v zimě je v tom, že zásobník vychází příliš velký a tudíž drahý a také, že má velké tepelné ztráty. Všechny takové stavby se dělaly s využitím dotací.
Experimentovalo se také s ukládáním tepla do štěrku, do půdy v blízkosti domu, do zásobníků využívajících změnu skupenství (např. parafín) ale investiční náklady byly vždy příliš vysoké, než aby se experiment dal převést do komerčního využití.
Některá řešení používají ukládání tepla do tepelně izolované zeminy kolem domu zapuštěného do svahu nebo zakrytého zemí (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Annualized_Geothermal_Solar). V současné době to ale vypadá, že vývoj jde spíše směrem k pasivním domům t.j. domům, které mají tak malou spotřebu tepla, že se snadno a celkem levě dotopí elektřinou nebo peletami nebo jiným zdrojem.
U solárních systémů pro ohřev vody či vytápění se tedy využívá jen akumulace tepla na několik dní.

V současnosti jediný ekonomicky přijatelný způsob akumulace je využití fotovoltaiky, kdy se letní přebytky elektřiny "ukládají" do rozvodné sítě a v zimě se z ní zase potřebná energie pro vytápění bere. Jde ovšem jen o účetní "akumulaci" , fyzikálně je to pochopitelně nesmysl.S pozdravem Mgr.F.Macholda, K.Murtinger, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk