Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.2.12 / dotaz č. 31156
Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat, co vše lze zahrnout do nákladů na přípravu semináře. Lze sem zahrnout i občerstvení/oběd? Dále bych se chtěl zeptat, kde najdu do žádosti kód územního sídla (ve tvaru CZ...).

Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
předpokládám, že Váš dotaz směřuje na EFEKT 2012 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012, podpogram
D.1 - Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky.
Úvodem je nutno říci, že za uznatelné náklady jsou považovány pouze ty, které jsou fakturovány až po zaregistrování žádosti. Žádosti o dotaci a seznam veškerých povinných příloh k této aktivitě je uveden v textu programu EFEKT 2012. Za náklady je možno uznat-honoráře přednášejícím, pronájem techniky a prostor, pozvánky (tisk a gafika), režijní náklady, sborník a jiné náklady, ale určitě ne oběd.
Kod územního sídla najdete na webových stránkách Českého statistického úřadu -http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/i_zakladni_uzemni_ciselniky_na_uzemi_cr_a_klasifikace_cz_nuts. Zdraví ing. Jan Linhart
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk