Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.2.12 / dotaz č. 31625
Chtěl bych se zeptat jen stručně jaký máte názor na větrné a solární elektrárny, jestli získají během své životnosti více energie než kolik bylo potřeba na jejich výrobu. děkuji.
Vážený pane,
stručná odpověď je ANO. Obecně platí, že doba návratnosti u fotovoltaických zařízení je několik roků. U větrných elektráren je podstatně větší rozptyl, protože množství vyrobené elektřiny silně závisí na rychlosti větru. Může to ale být i v řádu měsíců pokud jsou instalovány v místech kde je velký větrný potenciál.
Zde je několik odkazů na takzvanou "Energetickou dobu návratnosti":
http://www.enviweb.cz/clanek/energie/69728/energeticka-navratnost-fotovoltaickych-systemu-v-podminkach-ceske-republiky
Analýza životního cyklu fotovoltaických systémů http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/ziv-cyklus
http://www.pro-vetrniky.cz/cs/fakta-o-vetrnych-elektrarnach/investice-a-navratnost-ve.html
http://www.vetrna-energie.cz/faq-10-castych-otazek/jak-drahy-je-vetrny-proud-_6


S pozdravem Mgr.F.Macholda
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - tisk