Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.2.12 / dotaz č. 31626
Mohli byste mi popsat problém větrných elektráren, který spočívá v tom že v silém větru může dojít k přetížení sítě. Tento jev příliš neznám, protože celkově vím o větrných elektrárnách málo. Zajímalo by mně kdy vzniká a jak velký je to problém. Děkuji moc za odpověď.
Vážený pane,
před připojením větrné i jakékoli jiné elektrárny k síti se zpracovává tzv. studie připojitelnosti, která zjistí, jak elektrárna ovlivní chování sítě (neplatí to pro malé elektrárny, např. v rodinném domku). Pokud by elektrárna ovlivňovala síť negativně, nebude připojena. Z tohoto důvodu větrné elektrárny v ČR nezpůsobují v síti problémy.
Problém, který máte zřejmě na mysli, je v mezinárodním propojení el. sítě ČR a sousedních států. Větrným elektrárnám v severovýchodním Německu, pokud pracují na plný výkon, nestačí německá síť přenášet jejich výkon do ostatních částí země. Kvůli propojení se část tohoto výkonu "přelévá" do soustavy ČR, kde zvyšuje nároky na řízení sítě a zvyšuje i ztráty v síti. ČR již několik let jedná s Německem o způsobu řešení; v současnosti Německo plánuje posílit vlastní síť aby se tento problém zmenšil. Více k problému např. zde:
http://www.ceps.cz/CZE/Media/Tiskove-zpravy/Stranky/Neplanovane_pretoky_el_pres_CR.aspx
Mezinárodní propojení sítí je velmi důležité jak kvůli obchodu s elektřinou, tak kvůli bezpečnosti zásobování.
S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk