Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.3.12 / dotaz č. 31723
Dobrý den,

prosím o odbornou radu:

Je možné k jednomu tepelnému čerpadlu ( tepelné ztráty pro vytápění asi 15 kW, 4 osoby) napojit dva akumulátory s průtokovým ohřevem TV (negativní bojlery) ? Počítám, že akumulátory by měly každý 150 litrů.
Bylo by to z toho důvodu, že koupelna je od kotelny vzdálena 20 m, kuchyň a umývárna 5 metrů. Jeden akumulátor by byl v koupelně, druhý u kuchyně. Koupena od kuchyně je vzdálena také asi 20 metrů a nikde mezi ně není možné akumulátor umístit.
Přemýšlím tedy, jak se vyhnout použití cirkulace pro ohřev TV, která by mohla být uložena jedině pod podlahou a vzhledem k vysokému požadovanému komfortu majitele by asi běžela celý den…
Nebo je nějaký jiný způsob, jak tuto situaci vyřešit?

Děkuji, s pozdravem
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Použít tepelné čerpadlo k ohřevu teplé vody je v vzásadě možné. je k tomu potřeba znát konkrétní typ tepelného čerpadlla, protože ne každé tepelné čerpadlo ja no to připraveno. Při vhodném vhodném zapojení do systému může tepelné čerpadlo ohřívat teplou vodu až na plnou požadovanouá teplotu. Dále musí být tepelné čerpadlo na požadovaý objem dimenzováno i výkonově.
Nicméně pro průtokový ohřev tento způsob nelze dporučit.
V každém případě je nezbytné provést alespoň jednoduchou projekční přípravu, která zahrnuje i výpočet potřebného množství teplé vody. Důležitá je stanovení požadované teploty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nezanedbatelnou investici tak se projekční příprava vrátí v optimalizaci nákladů na pořízení a správné funkci sytému.

Ing. Stanislav Bajer
EKIS 2023 Ostrava EZE
Odpovídá:  Ing. Stanislav Bajer* - EKIS Ostrava EZE tisk