Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.12 / dotaz č. 31839
Zajímalo by mně zda proudící médium v solárním kolektoru může být i relativně teplé, aby se jeho teplota dále zvyšovala. Zda bez technologických poruch může téci kolektorem např. voda o teplotě 60°C aby se průtokem dále ohřála.

Vážený pane,
stručná odpověď zní ANO. Je to pochopitelně omezené teplotní odolností kolektorů a také tím, že čím větší je teplota kolektoru, tím vyšší jsou tepelné ztráty. Pokud chcete používat solární kolektory k dohřívání vody třeba nad těch 60°C pak je vhodné používat vakuové trubicové kolektory, které mají malou tepelnou ztrátu.

S pozdravem Mgr.F.MacholdaKM
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk