Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.5.12 / dotaz č. 32995
Jsme SVJ panelového domu který je dosud vytápěn teplárnou, která byla projektovaná pro velký odběr tepla papírnami, které bohužel ukončily výrobu a teplárna v současné době vytápí pouze obytné domy a tomu také odpovídá cena 652 Kč bez DPH t.j. 743,28 Kč vč.DPH/GJ. Proto nás zajímají jiné možnosti vytápění (vč. ohřevu TUV),např. tepelná čerpadla v tomto případě voda-vzduch. Zajímalo by nás, jestli tady v okolí (Jihočeský kraj) některý panelák tento způsob vytápění používá a kde. Chceme se dozvědět něco konkrétního a hlavně jejich zkušenosti s provozem.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz. Vaše situace v zásobování teplem je opravdu obtížně řešitelná. Pokud na některých místech docházelo a dochází k odpojování bytových domů od soustav centrálního zásobování teplem nahrazuje se centrální zdroj vlastní domovní kotelnou převážně na zemní plyn, v některých případech i na uhlí. Vytápění celého panelového domu tepelným čerpadlem vzduch-voda je sice možné, ale v jihočeském kraji mi není známo takovéto řešení. Bližší informace o používání tepelných čerpadel vyšších výkonů by bylo možno získat u jejich dodavatelů, na př. u firem Regulus, PZP komplet a.s., G-TERM a dalších . Informace o výrobním programu těchto firem jsou uvedeny na internetu. Dále je nutno uvést, že tepelná čerpadla většinou nejsou dimenzována na maximální odběr v klimaticky nejnáročnějších obdobích. Jsou schopna dodávat teplo do určité venkovní teploty a při nižších teplotách je potřebný další zdroj tepla energie, což bývá většinou elektřina. Pokud by jako další zdroj tepla dále byla využívána teplárna bývalých papíren, podíleli by jste se i nadále příslušným podílem na provozních nákladech. Lza předpokládat, že snížením odběru tepla by jeho cena dále vzrostla. Zanedbatelné by nebyly ani investiční náklady na pořízení tepelného čerpadla potřebného výkonu, které by museli uhradit jednotliví vlastníci bytových jednotek. Před rozhodnutím o takovéto investici by bylo vhodné zpracovat rozbor předpokládaných investičních a provozních nákladů a posoudit výhodnost takovéto investice a její návratnost. Protože uvedená situaci vzniklá zrušením papírenské výroby postihuje nejen Váš dům ale i ostatní domy, měla by být tato situace řešena společně i pro ostatní domy.