Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.6.12 / dotaz č. 34046
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně povinnosti provádět pravidelné kontroly klimatizačních systémů, a to v prostorách, v nichž jsou uchovávány mražené potraviny.
Na adrese http://kontrolyklimatizaci.cz/dotazy.html jsem nalezl Váš názor, cituji:

Kontrola se vztahuje pouze na systémy klimatizace upravující vzduch pro pobyt osob. Tedy tzv. klimatizace "prostorová". Na jakékoli procesní technologické chlazení se kontrola nevztahuje - tedy např. chladírny potravin, mrazírny, chlazení ve výrobním procesu bez přítomnosti osob atd.
Zajímalo by mě, na základě kterého právního předpisu jste dospěli k tomuto závěru? Dle mého soudu definice klimatičních systémů, ať už v zákoně 406/2000, popř. v prováděcí vyhlášce 277/2007 nic takového neříká.
Možná jsem špatně hledal, každopádně bych Vás rád požádal o toto upřesnění.

Děkuji a pěkný den
Vážený pane,
povinnost kontrolovat klimatizační zařízení vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. Zákon definuje klimatizační zařízení takto: §2, odst. h) "klimatizačním systémem [se rozumí] soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby".

Na základě této definice se domníváme, že povinnost kontroly se netýká průmyslových chladicích systémů jako je třeba chlazení potravin. Jestliže systém nechladí vnitřní prostředí budovy, ale je součástí technologického procesu, pak nejde podle zákona o klimatizaci a tedy se na něj nevztahuje povinnost kontroly. Dále, pokud průmyslové chlazení není součástí stavby, pak se na něj povinnost kontroly nevztahuje.

Prováděcí vyhláška č. 277/2006 Sb. také vždy hovoří o chlazení budovy, z čehož lze nepřímo usuzovat na to, že se nevztahuje na průmyslové aplikace. Např. §2, odst. 1: " Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy".

Rádi bychom zdůraznili, že vykládat zákony je oprávněn pouze soud. Výše uvedený výklad jen říká, jak zákon chápeme my. Také upozorňujeme, že kontrolovat chladicí zařízení je v zájmu provozovatele.

S pozdravem
J,. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk