Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.7.12 / dotaz č. 34366
Dobrý den, všiml jsem si, že odpovídáte také na dotazy týkají se odvětrání (vlhkosti a radonu) při rekonstrukci podlah. Řeším podobný problém, rekonstruuji podlahu ve starém domě, mám odstraněny staré trámy a škváru (cca 40cm). Nejprve bych rád do štěrku podložil drenážní trubky a celý systém trubek napojil do nepoužívaného komína. (Dále zjednodušeně: štěrk, štěrk jemnější frakce, parotěsná folie, trámy, izolace, impregnované desky, mirelon, podlahové palubky. Nechci používat beton - původně zde nebyl a dočetl jsem že nemusím...) Jde mi zatím o to zda drenážní trubky v štěrku musí mít nějaký sklon (např. směrem nahoru ke komínu) a zda je do odvětrávacího systému nutný přívod vzduchu (tedy zda nestačí pouze trubky v podlaze na jednom konci zazátkovat - vzduch by tak měl odcházet pouze tím, že se odlišuje jeho teplota...? - Přívod vzduchu pod podlahou (provrtání obvodové zdi se mi bude dělat složitě, neboť podlaha domu je na této straně pod úrovní venkovního terénu - musel bych tedy zřejmě kopat skrz další místnost na druhou stranu domu...) Děkuji za věcné připomínky a rady,... v tomto oboru se nevyznám a sbírám informace. JK
Dobrý den a děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.
Uváděná skladba rekonstruované podlahy je správná. Pokud má být zemní vlhkost pronikající do štěrku odváděna přirozeným tahem komína vzduchem, musí být do vrstvy štěrku umožněn přívod vzduchu. Při nedostatečném přívodu vzduchu a při vyspádování drenážních trubek ať už ke komínu nebo od komínu hrozí, podle množství zkondenzované vlhkosti její hromadění na nejnižším místě. V opačném případě by množství procházejícího vzduchu mělo veškerou vlhkost odvádět.
Přívod vzduchu do provětrávané vrstvy by bylo možno realizovat i svislými drážkami v obvodové stěně zakončenými vhodným zakrytím.


Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECCB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk