Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.9.12 / dotaz č. 35490
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na technické možnosti zařízení, které dokážou rekuperovat teplo při větrání, ovšem s primární funkcí zachycení vodních par. Představte si parní saunu, z níž větráte přes zařízení, které vodní páru odloučí a teplo se snaží odvést zpět. Je tento způsob viz. schématický nákres zde: http://nyxta.deviantart.com/#/d5e8rcf to nejlepší možné řešení? Nevíte jaká by mohla teoreticky být účinnost kondenzace a rekuperace? Děkuju.
Dobrý den,
Pochopil-li jsem správně, zařízení na obrázku není konkrétní výrobek,ale Váš koncept. Samozdřejmě, že k přenosu tepla a kondenzaci kapaliny docházet bude. Jaké množství tedy účinnost bude záviset na mnoha faktorech. Množství odváděného vzduchu, množství vzduchu kterým odváděný vzduch ochlazujete, jejich teploty, velikost směnné plochy (ta bude nejdůležitější).
Konvenční rekuperátory samozdřejmě, také snižují vlhkost v odváděném vzduchu. Při jejich použití byste účinnosti rekuperace a kondenzátu měl dané, protože mají výrobky testované. Zkuste se spojit s konkrétním výrobcem.
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín) tisk