Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.3.13 / dotaz č. 38960
Můžete mi prosím sdělit odhad ceny uhlí pro topnou sezónu 2013/14.
Děkuji
Cena uhlí je cenou tržní a závisí na mnoha faktorech. Cena uhlí pro maloodběr a střední odběr je stanovena z těchto částí:
- nákupní cena uhlí z uhelných dolů (každý uhelný důl má svoji obchodní politiku - např. slevy uhlí v letním období tj. duben až cca září), ceny jsou dále odvislé od typu dodavatele (uhlené doly most, polsko, německo, seročeské doly, OKD apod.)
- daně z pevných paliv
- cena dopravy z uhelných dolů do uhelných skladů
- cena dopravy z uhelných skladů ke konečnému zákazníkovi
- marže uhelného skladu
- DPH
Celkově lze říci, že záleží na uhelném skladu ve kterém toto palivo nakupujete a jeho obchodní politiky.
Cena uhlí se dále odvíjí od kvality požadovaného uhlí ( členění kostka, ořech 1, ořech 2), briket nebo koksu.
Podle veřejně dostupného ceníku uhlí a manipulačních poplatků za nakládku uhlí z produkce Severočeské doly a.s. pro rok 2013 lze předpokládat, že cena uhlí od 1.8.2013 od tohoto dodavatele vzroste pro uhlí typu kostka o cca 8% pro uhlí typu ořech1 a ořech 2 o cca 10%. Není však možné jednoznačně říci, že tuto cenovou politiku budou sledovat i ostatní dodavatelé uhlí do uhelných skladů.
Z pohledu daňového se v příštím roce nepředpokládá žádná změna daňového zatížení pevných paliv.
Odpovídá:  Ing. Marie Rodová* -
Téma:  Uhlí
tisk