Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.13 / dotaz č. 39182
Dobrý den,

mám dotaz na možnost vytápění ve staré chalupě kterou rekonstrujeme. Chceme tam použít tepelné čerpadlo v kombinaci s dalším vytápěním.
Dobrý den
Uvedený záměr kombinace zdrojů je pochopitelně možno jen doporučit. Zejména pokud by jste měli tepelné čerpadlo např. vzduch-voda která jsou dnes nejběžnější a vyžadují nejmenší investiční náklady. V období větších mrazů se totiž již zhoršuje topný faktor tepelného čerpadla (TČ sice spotřebovává hodně el. energie ale získá již jen málo tepla) a proto se využívá ještě nějaký jiný bivalentní zdroj (el. topná tělesa, plynový kotel, kotel na tuhá paliva apod). V případě použití tepelného čerpadla je nejlépe realizovat podlahové vytápění, neboť toto pro svůj provoz vystačí s nižší teplotou topné vody a účinnost tepelného čerpadla je tím větší čím je teplejší médium kterému teplo odebíráme (venkovní vzduch, vrt, zemní kolektor apod.) a čím nám stačí nižší teplota topné vody. Pro tento systém by bylo třeba instalovat akumulační nádrž topné vody s příslušným objemem a tuto by oba zdroje nahřívaly. Z této by si již topný systém vodu odebíral a prostřednictvím směšovacího ventilu a regulace připravoval vodu o potřebné teplotě.
Toť asi v kostce vše
Odpovídá:  Jaroslav Doležal* - tisk