Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.4.13 / dotaz č. 39434
Dobrý den, prosím o radu - rodinný dům z roku 1989 (150 m2 obytné plochy, podsklepený s podkrovím), topení elektrokotel 12 kW v kombinaci s dřevem do topné soustavy. Má smysl pořídit tepelné čerpadlo, popřípadě jaký typ, výkon? Nebo bylo lepší jiné řešení. Topení dřevem v horizontu několika málo let již nebude možné. Na hranici pozemku je plynová přípojka. Děkuji předem za Vaši ochotu.
Přeji dobrý den a děkuji za Váš dotaz. K vhodnosti pořízení tepelného čerpadla pro vytápění uvádím:

Každý tepelný zdroj spotřebovává energii na pokrytí potřeby tepla vytápěného objektu. V případě klasického kotle na uhlí, dřevo, pelety či jiná paliva je nutno toto palivo zaplatit. Tepelné čerpadlo odebírá převážnou část potřebné energie, cca 2/3 ze vzduchu a pouze část potřebné energie, cca 1/3 odebírá z el. sítě. Pro odběr el. energie je možno si sjednat k tomu určenou zvláštní sazbu.
Další možností je vytápění plynem. Pro tento způsob vytápění by ale bylo nutno vybudovat plynovou přípojku od hranice pozemku do vytápěného objektu a to na vaše náklady. Cenu přípojky nelze bez bližších informací určit. Dále pak koupit vhodný kotel.
Je možno zachovat i stávající vytápění el. energií a to bez přitápění dřevem.
Výhodnost obou způsobů je možno posoudit podle přibližného odhadu předpokládaných nákladů a to jak nákladů investičních, tak nákladů provozních po dobu užívání.
Investiční náklady.
Vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda. Potřebný výkon tepelného čerpadla cca 8 kW. Nutná investice do tepelného čerpadla v rozsahu cca 60 000 – 150 000 Kč podle jednotlivých dodavatelů.
Vytápění plynem. Investice do plynové přípojky, výši nelze určit. Investice do kotle v rozsahu cca 30 000 – 80 000 kč podle druhu kotle a dodavatele.
Vytápění elektřinou- stávající stav. Další investice není nutná.
Provozní náklady
Porovnání nákladů na různé způsoby vytápění je možno najít na př. na www.eccb.cz, www.tzb-info.cz a dalších Uváděné náklady jsou vždy vztaženy na předpokládanou spotřebu energie uvažovaného domu. Na skutečnou spotřebu, danou tepelnou ztrátou domu, je nutno je přepočítat. Z všech těchto porovnání ale vycházejí výsledné provozní náklady na tepelné čerpadlo výhodněji než provozní náklady na další možnosti vytápění a vytápění el. energií se jeví jako nejvíce nákladné.
Vzhledem k předpokládané době užívání domu a výši rozdílů mezi jednotlivými způsoby vytápění se tepelné čerpadlo jeví jako výhodné s přijatelnou dobou návratnosti vynaložené investice.

S pozdravem Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce